Specialisto ir eksperto vaidmuo mokesčių ir finansų bylose

Daugelių atvejų atliekant ikiteisminį tyrimą pagrindinis nusikalstamos veikos įrodymas yra specialisto išvados arba ekspertizės aktas.

Reikšmingiausią vietą turi šie dokumentai tiriant finansines bylas numatytas BK 222,223 str. Specialisto išvados, ekspertizės aktas nustato nusikalstamos veikos buvimą arba nebuvimą. Kitais įrodinėjimo būdais sunku arba neįmanoma nustatyti kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

Nagrinėjant finansinių bylą BK 222,223 str. teismo praktiką, absoliuti teismo nuosprendžiu dauguma pagrįsta specialistų išvadomis bei kitokiais įrodymais, kad ekspertizių aktai beveik neminimi.

Susiklosčiusi situacija įpareigoja išnagrinėti kuo skiriasi eksperto ir specialisto, ekspertizės akto ir specialisto išvados.

Verta pažymėti, kad ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir ekonominė policija, ir tyrimą kuruojantį prokurorai rėmėsi išimtinai specialistų išvadomis.

Klausimas kuo skiriasi ekspertas nuo specialisto ir kuo skiriasi ekspertizės aktas nuo specialisto išvados?

BPK 84,88 atsakimo į šį klausimą neduoda. Įrodomoji galią iš pirmo žvilgsnio vienoda. Tačiau baudžiamasis procesas skiria specialisto ir eksperto teisinę padėtį.

Autoriaus nuomonė BPK hierarchijoje aukštesnę vietą turi ekspertas ir ekspertizės aktas. Ekspertizės įstaiga yra savarankiška proceso dalyvė ir organizacinė prasme į tiriančią institucija neįeina. Ekspertas yra asmuo įrašytas į ekspertų sąrašą ( BPK 84,85 str.).

Ekspertizė skiriama ikiteisminio tyrimo teisėjo. Ikiteisminiu tyrimo teisėjas, suabejojęs specialisto išvadomis gali paskirti ekspertizė, atvirkštinį veiksmą padaryti negalima.

Specialistas beveik visada yra ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnas. Objekto tyrimas gali būti atliekamas ne teisėjo, o prokuroro nutarimo.

Pagal išdėstymą galima spręsti, kad specialisto kvalifikacija ar šališkumas gali būti diskutuojama – dėl suinteresuotų asmenų organizacinio pavaldumo. Tačiau kokia bebūtu eksperto arba specialisto padėtis pirminė padėti turi nusikalstama veika, veikos tyrimo rezultatas.