Buhalterine apskaita kaina Vilniuje

ĮKAINIAI BE PVM

Fiksuota dalis
Darbo užmokesčio skaičiavimas (1 žm.) 12,00 €
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas 3, 00 €
Ataskaitų, pranešimų, deklaracijų  parengimas Sodrai, VMI 5.00€
Darbo sutarties sutvarkymas 3.00€
PVM apskaičiavimas
PVM apskaičiavimas ir deklaracijos teikimas VMI 14,00 €
PVM deklaracijos tikslinimas dėl pavėluotai patektų dokumentų 5,00 €
Kintanti dalis
Pardavimo sąskaitos sumine išraiška (už vnt. ) 0,90 €
Pardavimo sąskaitos kiekine išraiška (už vnt. ) 1,90 €
Pirkimo sąskaitos sumine išraiška  (už vnt.) 0,90 €
Pirkimo sąskaitos kiekine išraiška (už vnt) 1,80 €
Užsienio pirkimo s.f. 2,50 €
I.MAS pardavimo PVM s.f. Registras (1) 1,50 €
I.MAS pirkimo  PVM s.f. Registras (1) 1,50 €
Kasos pajamų, išlaidų orderiai (už vnt.) 0,90 €
Banko operacijos (už vnt.) 0,55 €
Ilgalaikio turto apskaita  (už vnt.) 2,00 €
Avansinės apyskaitos 5,00 €
Kuro nurašymas 1,00 – 5,00 €
Papildomos ataskaitos
Debitorių, kreditorių, prekių likučių,  likučių derinimas su klientais 5.00 €
Finansinė atskaitomybė, metinės deklaracijos
Balansas, pelno mokesčio ataskaita, aiškinamasis raštas  144.00€
Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija 15.00€
Taršos mokesčio deklaracija 9.00€
Metinė  pajamų mokesčio nuo A klasės  pajamų deklaracija 9.00€
Pažyma apie išmokėtas B klasės pajamas 3.00€