Finansinių ataskaitų analizė

finansu

 

Knygą “Finansinių ataskaitų analizė”

              

      Knyga „Finansinių ataskaitų analizė“ skirta buhalteriams, finansininkams ir auditoriams. Specialistams knygą padeda profesionaliai skaityti finansinę atskaitomybę, balansus ir kitus  finansinius dokumentus. Papildomai, Klientui pateikiama  naudinga informacija rodo buhalterio, ekonomisto, auditoriaus tinkamą darbų atlikimą, didina pasitikėjimą jo, bei  vertingumą. Knygoje paprastai ir aiškiai išdėstyti pagrindiniai apskaitos dokumentų nagrinėjimo aspektai. Akcentuojamas balanso objektyvus įvertinimas, įvertinimo metodai ir būdai, bei padeda teisingai įvertinti Kliento realią finansinę padėtį. Finansinės padėties teisingas įvertinimas padės išvengti blogas skolas ir išvengti jas. Knyga „Finansinių ataskaitų analizė“ padės pamatyti ir sukūrti Kliento sąnaudų mažinimo mechanizmą. Knyga Lietuvoje išleista penkiais papildomais tiražais.

 

 

 

 

Sutrumpintas turinys

1.1. Įmonių valdymo ir analizės esmė
1.2. Įmonių valdymo ir analizės tikslai
1.3. Įmonių valdymo ir analizės metodai…
2.1. Balansas ,jo straipsnių ir struktūros  analizė
2.2. Balanso straipsnių pokyčių vertinimas
2.3. Apyvartinis kapitalas
2.4. Kapitalo kaina…
3.1. Pelno (nuostolių) ataskaitos dinamikos ir struktūros vertinimas
3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių pokyčių vertinimas…
4.1. Pinigų srautų dinamikos ir struktūros analizė…
5.1. Finansinių rezultatų analizė.