Pakartotinis deklaracijos pateikimas ir tikslinimas

XVIII. PAKARTOTINIS DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 195. Deklaracija tikslinama nuolatinio Lietuvos gyventojo iniciatyva ir/ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas savo iniciatyva gali tikslinti deklaraciją per MAĮ nustatytą terminą.

196. Kai mokesčių administratoriui pateikiama deklaracija, kurios 1 laukelyje mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, atsižvelgus į tai, kad nėra galimybės identifikuoti asmens, kurio deklaracija pateikta, pagal deklaracijoje nurodytą gyvenamosios vietos adresą nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas pateikti visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus.

197. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą pateikti deklaraciją, privalo Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą deklaraciją ir reikalingus jos priedus per nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui.

198. Kai deklaracijoje ar jos prieduose nustatoma kitų klaidų (neatitikimų), nuolatiniam Lietuvos gyventojui siunčiamas informacinis pranešimas ištaisyti klaidas (neatitikimus) ir patikslintą visiškai užpildytą deklaraciją ir visus reikalingus jos priedus pateikti mokesčių administratoriui.

199. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą, privalo pagal informacinį pranešimą deklaraciją ir/ar priedą pataisyti ir visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją ir visus prie jos pridėtinus tinkamai užpildytus priedus per informaciniame pranešime nurodytą terminą pateikti mokesčių administratoriui. Šios taisyklės turi būti laikomasi visais deklaracijos ar jos priedų tikslinimo atvejais, išskyrus atvejus, kai tikslinamas gyventojo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kuris gali būti patikslintas pagal gyventojo prašymą (netikslinant deklaracijos).

200. Jeigu nuolatiniam Lietuvos gyventojui tikslinant deklaraciją yra reikalinga mokesčių administratoriui pateiktos deklaracijos kopija, jis gali su prašymu kreiptis į savo gyvenamosios vietos AVMI.