Naujos bendrovės akcijos (1 dalis)

  Bendrovių akcijų kainų svyravimo dėsningumas

Naujos bendrovės akcijos (1 dalis)

   Akcijos yra vertybiniai popieriai, suteikiantis dalyvavimą bendrovės strateginiame valdyme. Strateginiame valdyme gaunama pelno dalis, priklauso nuo bendrovės rezultatų, bei gaunamas likviduojamos įmonės turto dalis.

  Įmonių, kurių minimalus kapitalas yra 2896,20 € (10 000 Lt.), tai minimalus įstatinis kapitalas sudaro 43443 € (150 000 Lt.). Įmonių kūrimosi tikslas yra gauti pelną. Akcininkais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

  AB akcinių bendrovių akcijos kotiruojamos biržoje, todėl pagrindinis straipsnio tikslas, atkreipti dėmesį į akcijų kainos suformavimo mechanizmą bei į darbą biržoje.

 Pirmine akcijos kainą nustato steigiamosios bendrovės  steigėjų susitarimu. AB įstatinis kapitalas nustatomas konkrečią suma, todėl yra nurodomas akcijų kiekis bei vienos akcijos kaina. Visi išvardinti duomenys pateikiami balanse.

  Įsteigus akcinę bendrovę bei įregistravus įstatini kapitalą, reikia įregistruoti akcijas biržoje. Biržoje akcijos gali būti kotiruojamos, tai yra vykdyti akcijų pirkimo bei pardavimo operacijas bei atlikti kitus veiksmus (įkeisti, padovanoti ir kt.).

 Visiškai naujos įmonės akcijos dažniausi kotiruojamos balanse nustatyta kaina. Akcijomis prekiaujama per brokerius – tarpininkus.

  Brokeris, tai asmuo kuris turi teisę prekiauti akcijomis biržoje bei teikti konsultacijas. Brokeris veikia pasitikėjimo teisėmis, priklausomai nuo sutarties turinio. Patikėtas akcijas gali valdyti bei jomis  disponuoti.

  Išsivyščiosiuose rinkose brokeriai valdo ne vienos įmonės akcijas, todėl fondai yra plačiausiai naudojamos finansų valdymo struktūrose. Jų ir kitų analoginių struktūrų tikslas gauti didžiausią grąžą. Prie tokių struktūrų yra priskiriami pensijų ir draudimų fondai, investicinės bendrovės, bankų specializuotos dukterinės struktūros.