Mokesčių advokato apskaita

Mokesčių konsultacijos

Sudėtingų mokesčių situacijų sprendimas

Juridiniam asmeniui veikloje atsiranda situacijos, kai apskaitos darbuotojams  iškyla klausimų ir abejonių, kaip išspręsti vieną arba kitą situaciją, kai įstatymas tiesiogiai nenurodo, kaip elgtis.

Teisingos situacijos sprendimas susijęs su finansiniais aspektais ir dažniausiai susijęs su finansiniais praradimais. Neteisingai išsprendus situacija, papildomai priskaičiuojami mokesčiai ir apskaičiuojami delspinigiai bei baudos.

Apskaitos darbuotojas dažniausiai  ieškodamas atsakymus  į keblius klausimus konsultuojasi su mokesčių inspekcijos konsultantais. Konsultacijos yra labai reikalingos, tačiau kai klausimas susijęs su galimais didesnių sumų praradimais būtina numatyti galimus veiksmus. Vienas iš tokių būdų yra rašytinė konsultacija, kai yra individualus mokesčių administratoriaus darbuotojų paaiškinimas, taip elgiasi  90% žmonių. Daugeliu atveju tokie paaiškinimai padeda, bet pasitaiko išimčių, kurių geriau nebūtų.

Pradėti galima nuo to, kad 2014 metų lapkričio 3 d. Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje NA438-1214/2014 konstatavo, kad  mokesčių mokėtojas neprivalo vadovautis jam pateikta konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais. Tai reiškia, kad teisine prasme, mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais, gali būti vertinamatik kaip mokesčių administratoriausneoficiali nuomonė dėl atitinkamų teisės aktų taikymo, kuri (nuomonė) mokesčių mokėtojui nėra privaloma .    http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=7da70700-8c3d-4509-9e58-95f1f3bb73d0

Tą patį nusako ir mokesčių administravimo įstatymas 37 straipsnis. Pateikti argumentai leidžia daryti išvada, kad turint žodinę arba rašytinę konsultaciją, visą atsakomybė tenka mokesčių mokėtojui.Tačiau mokesčių administravimo įstatymas numato atveju, kai mokesčių mokėtojas gali užtikrinti mokestines situacijas išsprendimą teisingumą.Mokesčių mokėtojas gali pasinaudoti Mokesčių administravimo įstatymo  37(1) str. suteiktomis galimybėmis.

 Mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui (toliau šiame straipsnyje – prašymas). Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi tiksliai ir vienareikšmiškai apibūdinti būsimąjį sandorį, aplinkybes, su kuriomis pagal mokesčių įstatymus sietinas apmokestinimas, taikytinas mokesčių teisės aktų nuostatas ir pateikti kitą informaciją ir įrodymus, kuriais grindžia siūlomą mokesčių teisės aktų nuostatų taikymą. Šiame straipsnyje vartojama sąvoka „būsimasis sandoris“ suprantama kaip mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po šioje dalyje nurodyto prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos.

Kad pritaikytu 37(1) str. mokesčių mokėtojas turi kreiptis į mokesčių administratorių iki sandorio sudarymo ir antra – mokesčių  administratorius situaciją išsprendžia mokesčių administratoriaus sprendimus.

Priimtas sprendimas įsigyja teisinę galią kaip individualus norminis aktas, kuris galioja aprašytoje konkrečioje situacijoje

 

http://julijonas.lt/mokesciu-advokato-apskaita/

http://julijonas.lt/mokesciu-advokatas-konsultuoja/