Mažosios bendrijos

           Mažųjų bendrijų privalumai. Mažosios bendrijos

(Mažoji bendrija)buha4   2012 m. atsiradus mažajai bendrijai atsirado ir papildomos galimybės užsiimti verslu. Mažųjų bendrijų veiklos privalumus bei praktinius klausimus, susijusius su pinigais, aptarsiu šiame straipsnyje.

    Straipsnio teiginiai yra tik praktinio pobūdžio ir jį galima laikyti  mokymo priemone. Mažosios  bendrijos skirtos pinigų stokojantiems fiziniams asmenims. Pirmiausia steigti mažąją bendriją  naudinga tuo, kad pradedant steigimo procesą, reikalingos minimalios steigėjų išlaidos. Kartu su įstatymu, čia pateikiami ir steigimo dokumentų pavyzdžiai (žiūrėti nuorodą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432225&p_query=&p_tr2=2). Steigėjas išvengia dokumentų ruošimo išlaidų – apie 400-500 Lt.

 Daugiau  informacijos apie mažųjų bendrijų steigimą galima gauti juridinių asmenų registre, tiesiog susisiekus telefonu.

Antras svarbus naudos aspektas, tai kad nėra būtina formuoti įstatinį kapitalą. Norintys įsteigti mažąją bendriją neprivalo įnešti 10000 Lt  įstatinio kapitalo, kitaip tariant verslą galima pradėti  turint labai ribotus finansinius išteklius. Be abejo, be pinigų išsiversti neįmanoma, tačiau galima pradėti oficialiai dirbti  ir turint žymiai mažesni biudžetą. Tai įgija dar didesnę reikšmę, kai bendrijos nariai turi naujų, nestandartinių idėjų. Beje, gali padėti ne tik nauja idėja, bet ir veiklos pobūdis. Kai finansinės lėšos ribotos, daug labiau apsimoka pradėti paslaugų teikimo verslą, kuomet lėšos nėra užšaldomos kaip prekyboje, statyboje ir pan.

Paprastas kompiuterių remontas, patalpų valymas ir kitos paslaugos stimuliuoja greitą pinigų apyvartą,  reikalauja mažų investicijų. Finansinės situacijos neblogina ir finansiniai santykiai su valstybe ( mokesčių bei Sodros įmokų mokėjimas). Bendrijos nariai neprivalo dirbti bendrijoje su darbo sutartimi, kai kas mėnesį reikia mokėti atlyginimus, mokesčius bei įmokas Sodrai. Kaip bebūtu, tačiau,  ne visos naujos mažos įmonės gali mokėti net ir minimalų uždarbį. Mokant minimalų atlyginimą, nereikėtu pamiršti, kad faktiškai, darbuotojas kainuoja ne 1000 Lt, o 1350 Lt. kai pridedamos įmokos ir mokesčiai. Šią sumą reikia uždirbti ir mokėti kas mėnesį neįskaitant kitų mokėjimų- nuomos mokesčių, už ryšių paslaugas ir pan. Bendrijos šių mokėjimų klausimą išsprendžia. Visi bendrijos nariai dirba ne darbo sutarties pagrindu ir neprivalo kas mėnesį mokėti aukščiau įvardintus mokesčius ir įmokas.

Mažųjų bendrijų įstatymas leidžia avansinius pelno išmokėjimus nemokėdama jokių mokesčių, o galutinį atsiskaitymą su fiskalinėmis institucijomis perkelti kitiems metams. Visą tą laiką bendriją gali šiais pinigais naudotis. Šio privalumo suteikia galimybę neištraukti pinigų iš apyvartos.

 

Bus tęsinys….