Konsultacijos Lūžio taškas 1dalis

Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas            Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius

865229444

Mes tvarkome buhalteriją,  o reklamuojame nemokamai.

        Apskaita. Konsultacijos Lūžio taškas 1 dalis

    Buhalterinė apskaita prie visų įstatymų numatytų uždavinių, suteikia galimybę bei privalo analizuoti ekonominės veiklos procesus. Vienas iš pagrindinių aspektų yra “lūžio taškas” buhalterinėje apskaitoje. Buhalterinės apskaitos specialistams bei įmonių vadovams, prieš įvedant naują prekę ar paslaugą, bei atsiradus naujiems svarbiems faktoriams, iš pradžių vertėtų sumodeliuoti lūžio tašką

   Buhalterijos apskaitoje lūžio taško sąvoka reiškia pardavimo apimtį, kuri pilnai padengia veiklos (gamybos) kaštus. Kaip ir visoje buhalterinėje apskaitoje veiklos kaštus suskirsto į pastovias ir kintamas išlaidas.

    Kintamos išlaidos priklauso nuo pagamintų paslaugų bei prekių kiekio. Didesnis prekių ir paslaugų kiekis sąlygoja didesnį prekių ir paslaugų sudėtinių dalių sunaudojimą bei turi atvirkštinį poveikį.

   Nuolatinės sąnaudos tokio reikšminio poveikio kaštams neturi. Tai būtų patalpų, turto nuoma, administracijos darbuotojų, kitos veiklos proceso dalyvių.

    Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius 865229444

http://julijonas.lt/konsultacijos-luzio-taskas-1-dalis/

 Pradinis puslapis

 

Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas       Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius

865229444