Gyventojo pajamų deklaravimas 2015 metais

Gyventojo pajamų deklaravimas šiais metais!

Artėjant gyventojų pajamų deklaravimui buvo nustatyta, kad  2014 m. sausio 23 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-5, kad deklaruojant 2010, 2011, 2012 ir 2013 m. mokestinių laikotarpių gyventojų gautas pajamas ar tikslinant šių mokestinių laikotarpių mokesčių administratoriui pateiktus duomenis, nuolatinio Lietuvos gyventojo pasirinkimu turi būti teikiama GPM308 formos 01 arba 02 versija.

Deklaruojant 2013 m. mokestinio laikotarpio gyventojų gautas pajamas ar tikslinant šio mokestinio laikotarpio mokesčių administratoriui pateiktus duomenis, turi būti teikiama Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų 01 ir 02 versija.

KLAUSIMAS:

Pildant metinę pajamų deklaracijos GPM308 formą už 2013 metus, iškyla klausimas ką įrašyti į šios formos antrame lape esančiame 43  laukeli ?

ATSAKYMAS;

Pildant Metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 formos 43 laukelį, reikia įrašyti tik tas savo lėšomis sumokėtas PSD įmokų sumas, kurios turi būti mokamos VMI pagal LR sveikatos draudimo įstatymą. Tai gali būti PSD įmokas, kurias moka žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kai jų turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 14 EDV, taip pat gali būti ir PSD įmokos, kurias moka individualią veiklą,  turinti verslo liudijimą, arba vykdę asmenys arba PSD įmokas, kurias moka savarankiškai besidraudžiantys asmenys.

gmp308_02 forma

Metinė pajamų deklaravimas