GPM308 Formos

GPM308 Formos

Pajamų deklaracijos formas galite pamatyti čia: GPM308 formos

Prisijungti prie Elektroninio Deklaravimo sistemos.

 GPM308F priedo ,,Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“ užpildymas

 GPM308M priedo ,,Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius“ pildymas

GPM308S priedo „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos“ pildymas

GPM308U priedo ,,Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas“ pildymas

GPM308K priedo “Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas” pildymas

GPM308L priedo ,,Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ pildymas

GPM308R priedo ,,Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse“ pildymas

GPM308V priedo ,,Individualios veiklos pajamos“ pildymas

GPM308T priedo ,,Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos“ pildymas

GPM308N priedo ,,Neapmokestinamosios pajamos“ pildymas

GPM308P priedo ,,Apmokestinamosios pajamos“ pildymas

Pakartotinis deklaracijos pateikimas ir tikslinimas

Baigiamosios nuostatos