GPM apskaičiavimas buhalterinėje apskaitoje

GPM apskaičiavimas buhalterinėje apskaitoje (3 dalis)

Buhalterinės paslaugos   Mokesčių advokatas S.Bogdanovičius

UAB Julijonas 

   Suprasti situaciją galima iš pateikto pavyzdžio. Tarkime IT specialistas gavo per metus 12000 EUR pajamų iš buhalterinių paslaugų. Minimalios sąnaudos sudaro patalpų nuoma 178 EUR per men. 60 EUR kitos sąnaudos (ryšiai, sunaudojamos medžiagos). Per metus sąnaudų dydis 2856 EUR. (238 EUR*12).

 Buhalterinėje apskaitoje nustatant apmokestinamas pajamas papildomai reikia didinti sąnaudas. Sodros ir sveikatos draudimo mokesčių Soc. Draudimo įstatymo 7 str. 2 punktas – asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma“. (12000 – 2856)/2*0,145 -663 EUR. Sveikatos draudimo mokesčių suma -347 EUR. Atlikus šias operacijas galima pamatyti kokį būdą galima taikyti 12000-2856-663-347/12000 -72% .

   Buhalterinės paslaugos remiasi GPM 18 str. 12 dal. Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, gyventojo pasirinkimu vietoj kitose šio straipsnio dalyse nurodytų patirtų išlaidų gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pateiktame pavyzdyje finansiškai naudingas 2 būdas, tai yra skaičiuoti ir pajamas ir sąnaudas. Gautų(uždirbtų) individualios veiklos pajamų suma viršijo 70% buhalterinę apskaitą