Derybų galimybė mokestiniam ginče 2 dalis

Buhalterinė apskaita ir paslaugos

 Derybų galimybė mokestiniam ginče 2 dalis

   Pavyzdį galima pamatyti panagrinėjus pelno mokesčių įstatymo 22 str. reklamos ir reprezentacijos sąnaudos.

   PMĮ 22 str. skelbia reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialams pirkėjams, išskyrus kontroliuojamus vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius.

   Reklamos sąvoka arti reprezentacijos sąvokai. PMĮ 22 str.

   Komentaras:

   Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamus vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.

   Reprezentacinės sąnaudos – vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.

   Reklamos sąnaudos skiriasi nuo reprezentacinių sąnaudų tuo, kad pagrindas yra jų viešumo dydyje.

   Reprezentacija skirta naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenims (dalyvių skaičius ribotas), tuomet, kai reklama yra informacijai susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams (dalyvių skaičių ribotas). Todėl atsižvelgiant į aplinkybes derybos metų galima pripažinti 75 proc. reklamos sąnaudų pritaikant sąvoka reprezentaciją.

 Buhalterinė apskaita tvarkanti UAB Julijonas advokatas S. Bogdanovičius 865229444