Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

Buhalterinė apskaita ir paslaugos

Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

   Mokesčių administravimo įstatymo 10 str. turi bendrą nuoroda dėl turinio viršenybės prieš forma. To paties įstatymo 12 str. 2 dalis skelbia, kad kompetentingų institucijų (mokesčių administratoriaus) raštai, komentarai, paaiškinimai neturi teisės akto galios. Kitaip tariant minėti dokumentai suteikia situacijos nagrinėjimo kryptys buhalterinėje apskaitoje, kuri gali būti ir teisinga ir klaidinga. Minėti dokumentai gali sąlygoti mokesčių mokėtojo ir mokesčio administratoriaus skirtingą mokesčių įstatymų supratimą ir jų pa sekoje mokestinius ginčus.

  Ginčų galimybės įstatyme numatyta, kad mokesčių administravimo įstatymas turi atskirą mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką: mokesčių administratorius, mokestinių ginčų komisija ir teismas.

  Teisminė praktika rodo, kad teismai sprendžia tik mokesčio neteisingo apskaičiavimo ar nesumokėjimo faktą, tai yra pažeidimas buvo ar nebuvo.

  Ikiteisminė mokestinio ginčo procedūra suteikia galimybę derinti savo pozicija ikiteisminio nagrinėjimo procedūros metu.

  Galimybė derybos metu derinti pozicija įtvirtinta MAI 71 straipsnyje, kuris taikintinas, kai šalys neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Dažniau MAI 71 str. taikomas nagrinėjant sudėtingas situacijas buhalterinėje apskaitoje.

  Verta atkreipti dėmesį, kad patikrinimo akte konstatuojamas įvykio buvimas arba nebuvimas. Mokesčių administratorius konstatuoja pažeidimą, dažnai vadovaudamasis MAI 10 str. turinio viršenybe prieš formą, o mokesčių mokėtojas privalo įrodyti, kad mokesčiu administratoriaus sprendimas buvo iš viso ar iš dalies neteisingas. Pavyzdžiui atlikus patikrinimą ir nepripažinus reklamos paslaugas sąnaudomis papildomai priskaičiuojamas PVM ir pelno mokestis. Mokesčių administratoriui nepripažinus reklamos sutarties, neprivalo ieškoti kitų papildomai priskaičiuotų mokesčių ir delspinigių neutralizavimo variantų. Tačiau derybos metų mokesčių mokėtojas tokias galimybes surasti gali.