Darbuotojų nuoma buhalterijos apskaitoje. 1 dalis

                  Mes tvarkome apskaitą, o reklamuojame nemokamai

Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas                                Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius

     Kaip jau minėjome anksčiau, kituose buhalterinės apskaitos straipsniuose, buhalterijos išlaidos skirstomos į nuolatines ir kintamas. Kintamos išlaidos betarpiškai priklauso nuo veiklos iš kurios gaunamos pagrindinės pajamos, kuo negalima pasakyti apie pastovias sąnaudas.

    Kintamų sąnaudų dydis, priklauso nuo darbuotojų darbo našumo bei intensyvumo ir yra pagrindinis pajamų/nuostolių uždarbio veiksnys. Egzistuoja nemaža įmonių dalis, kurių darbo sezoniškumas, technologiniai ciklai, darbų etapai, klientų buvimas arba nebuvimas, apsunkina nepertraukiamą našų darbą.

     Santykinai nesenai Lietuvoje pradėtas naudoti naujas darbo optimizavimo būdas-darbuotojų nuoma. Darbuotojų nuoma yra įvairialypis reiškinys. UAB Julijono specializacija įgalina daugiau kreipti dėmesio į buhalterinę apskaitą. Darbuotojų nuoma turi betarpišką poveikį  pajamų sąnaudų kaitai, darbuotojų darbo santykiams ir šių darbuotojų saugumui.

       Pasirašę darbuotojų nuomos sutartį, įmonė nuomotąja priklausomai nuo nuomos sutarties sąlygų gauna pajamas, buhalterines apskaitos UAB Julijonas manimu buhalterine prasme, yra nuomos mokestis už kitam ūkio subjektui suteiktas paslaugas.

     Buhalterinėje apskaitoje tokios paslaugos neapmokestinamos socialinių draudimu, pajamų mokesčių ir kitų kitų mokesčių, tačiau apmokestinamas pridėtines vertes mokesčių.

     Dažniausia darbuotojų nuomos sutartis yra terminuota, todėl įmonių darbuotojų nuomotoja neturi problemų atleidžiant darbuotojus. Darbuotojų nuomos sutartis panašiausi į rangos /subrangos sutartis, tačiau atsakomybės ribos yra susiaurintos – nekokybiškos medžiagos, paslaugos susijusios su įmonės darbuotojų nuomininkės veiklą tokios atsakomybės neaprėpia.