Darbo sutartis, verslo liudijimas, veiklos pažyma. Veiklų atskirimas

Darbo sutartis, verslo liudijimas, veiklos pažyma. Veiklų atskirimas

   Pagrindinis fizinių asmenų pajamų šaltinis yra pajamos iš darbo santykių. Darbo santykiai fiziškai visada atitinka civilinio kodekso reguliuojamiems rangos, pavedimo, paslaugų sutartims. Jų santykiai skiriasi tik teisinių aspektu. Asmuo gali atlikti analoginį darbą remiantis darbo arba civilinę sutartimi.

   Teisinis aspektas yra pagrindinis. Neteisingai įvertinus situacija, arba pasirašius netinkama sutartį, kontroliuojantis asmuo gali konstatuoti nelegalų darbą su visomis tokios sąvokos pasekmėmis.

   Teismų praktikoje tokie atvejai nėra retenybė. Sudėtingiausiai problema yra darbo nuo civilinių santykių apribojimas.

   Dažniausiai tokius neaiškumus sprendžia teismas, po darbo inspekcijos arba mokesčių inspekcijos patikrinimo.

   Nagrinėjant situacija būtina atriboti pagrindines sąvokas: asmuo dirba pagal darbo sutartį, asmuo dirba su veiklos liudijimu, asmuo dirba su veiklos pažymą.

   Daugumoje atveju asmuo gali užsiimti analoginę veiklą su bet kokiu iš išvardintu dokumentų. Kilus ginčui būtina atskirti kokių pagrindų teisėtai dirba asmuo.

   Teismo praktikoje nustatyti, išvardintų veiklų, kurie ją skiria nuo kitų sutarčių, skirtumų identifikavimo požymiai:

   Pasirašius darbo sutartį:

  • Darbuotojas privalo dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas. Tai yra turi atlikti ne konkrečias užduotis, o vykdyti tam tikrą darbo funkciją.

  Civilinių sutarčių esmė – šalių įsipareigojimas atlikti tam tikrą iš anksto apibrėžtą užduotį, o darbo sutarties atveju darbuotojas privalo atlikti tam tikrą tęstinio pobūdžio funkciją, nesiejama su gaunamu rezultatų. Antra atlikdamas darbo funkcija, darbuotojas privalo laikytis darbo tvarkos ir paklausti darbdavio nurodymus, o civilinėse sutartyse šalių pavaldumo nėra.

  Tuo darbo sutartis skiriasi nuo civilinių sutarčių: rangos, pavedimo, paslaugų teikimo. (LAT Civ. Byla Nr. 3K-3-2647/2002 m.).

  Įvertinus surinktus įrodymus darbdavys, arba kontroliuojanti institucija gali priimti pagrįsta sprendimą. Be abejų, asmuo teikiant civilinių sutarčių pagrindu paslaugas, bet kokių atveju privalo turėti galiojanti verslo liudijimą arba veiklos pažymą.

  Neesant tokiam dokumentui darbas laikomas nelegaliu.

  Dėl darbo bei veiklos funkcijų, būtina jos atskirti. Sunkumų prisideda fiziniam asmeniui vykdant veiklą susijusį arba analoginę veiklą, bendradarbiaujant su kitu fiziniu arba juridiniu asmeniu.

  Sunkumų galima pašalinti panagrinėjus 2002-11-19 LRV nutarimą „Dėl verslo liudijimu išdavimo gyventojams taisyklių“, – atvejai, kai verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšys yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo.

  Veiklos pažyma yra dar vienas būdas išvengti problemų su kontroliuojančiomis institucijomis. Veiklų rūšių sąrašas labai platus ir minėti dokumentai verslo liudijimas bei veiklos pažyma suteikia tam tikra apsauga nuo nelegalaus darbo kaltinimu.

  Mokesčių advokato S. Bogdanovičius (tel. 865119444) pastebi, kad neretai nelegalų darbą aptinka patikrinimo metu SoDra arba Mokesčių inspekciją. Šios institucijos konstatuoja tariamą pažeidimą ir įpareigoja papildomai priskaičiuoti gyventojų pajamų mokesti su sankcijomis, socialinio draudimo įmokos. Priskaičiuojamos sumos būna įspūdingos. Todėl reikėtų akcentuoti, kad patikrinimo akto nelegalaus darbo konstatavimas nėra pažeidimo įrodymas. Tik surašę administracinį protokolą pagal LR ATPK 413 str. bei teismui pažeidimus konstatavus (paskirus nuobaudą) gali būti taikomos kitos sankcijos.

  Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius tel. 865229444