Busto nuoma su išsipirkimu (2 dalis)

UAB Julijonas                                            Buhalterinės paslaugos

Busto nuoma  su  išsipirkimu                              

Antra  dalis: finansinių resursų optimizavimas

     Didelėse įmonėse statybos procesas prasideda nuo žemės sklypo pirkimo arba sklypo ilgalaikio nuomos. Sklypas dažniausiai perkamas iš fizinių asmenų be PVM, o parduodamas pastatytų bustu ire paskaičiuotų  PVM.

  Prekės busto statybai  yra perkamos su pritaikyta PVM. Pridėtinės vertės mokestis dedamas į PVM ataskaitą, o prekės dedamos į sandėlio apskaitos eilutę. Kitaip tariant prekės  laikinai atpinga 21% ir ši suma laikinai sutaupoma. Taip pat buhalterinėje apskaitoje pinga ir iš trečiųjų asmenų gaunamos paslaugos – dažniausiai tai yra specializuotos paslaugos arba paslaugos kurias pačiai įmonei  teikti finansiškai nenaudinga.

  Statybos medžiagų dalis statistiškai sudaro apie 40% nuo statomo objekto savikainos. Didžiausią dalis sąnaudų buhalterinėje apskaitoje atitenka darbo užmokesčiui ir su jo susijusiems mokėjimams, tai Sodra, pajamų, sveikatos draudimas ir kiti mokėjimai. Minėta sąnaudų dalis buhalterinėje apskaitoje iki objekto pardavimo PVM ne deklaruojama ir PVM neapmokestinama. Todėl esant tokiom sąlygoms busto statyba pabrangsta. Pabrangimas komplikuoja nuolatiniai mokėjimai bei darbo užmokesti ir su juo susiję mokėjimai mokami kas mėnesį.

  Mažesnių ir labai mažų bendrovių  situacija yra palankesnė. Tokios bendrovės statybos procesą grindžia rangos arba subrangos sutartimi. Statybos proceso metų, maža bendrovė kas mėn. gauna PVM sąskaitą-faktūrą ir kol pardavimai nevyksta, buhalterinėje apskaitoje nuolat didėja PVM permoka ir kaupiasi savotiškas rezervas, kurio dydis baigus objektą sudaro apie 21% nuo objekto savikainos.