Buhalterinės apskaitos kaina/skaičiuoklė

ĮKAINIAI BE PVM

Fiksuota dalis
Darbo užmokesčio skaičiavimas (1 žm.)
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas 15, 00 €
Ataskaitų, pranešimų, deklaracijų  parengimas Sodrai, VMI
Darbo sutarties sutvarkymas ( už papildomą mokestį )
PVM apskaičiavimas
PVM apskaičiavimas ir deklaracijos teikimas VMI 14,00 €
PVM deklaracijos tikslinimas dėl pavėluotai patektų dokumentų 5,00 €
Kintanti dalis
Pardavimo sąskaitos sumine išraiška (už vnt. ) 0,70 €
Pardavimo sąskaitos kiekine išraiška (už vnt. ) 1,90 €
Pirkimo sąskaitos sumine išraiška  (už vnt.) 0,70 €
Pirkimo sąskaitos kiekine išraiška (už vnt) 1,80 €
Užsienio pirkimo s.f. 2,50 €
I.MAS pardavimo PVM s.f. Registras (1) 0,50 €
I.MAS pirkimo  PVM s.f. Registras (1) 0,50 €
Kasos pajamų, išlaidų orderiai (už vnt.) 0,40 €
Banko operacijos (už vnt.) 0,35 €
Ilgalaikio turto apskaita  (už vnt.) 1,00 €
Avansinės apyskaitos 5,00 €
Kuro nurašymas 1,00 – 5,00 €
Papildomos ataskaitos
Debitorių, kreditorių, prekių likučių,  likučių derinimas su klientais (val.) (kaina sut.)
Finansinė atskaitomybė, metinės deklaracijos
Balansas, pelno mokesčio ataskaita, aiškinamasis raštas
Pelno mokesčio deklaracija
Ataskaita  apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis
Metinė  pajamų mokesčio nuo A klasės  pajamų deklaracija
Pažyma apie išmokėtas B klasės pajamas
Taršos mokesčio deklaracija
Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija 108,00 € (9,00  € kas mėn.