Buhalterinės apskaitos tvarkymas


Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės:

        

Pirkimų, pardavimų apskaita;
Kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaita;
Mokėjimo pavedimų apskaita;
Ilgalaikio turto apskaita;
Avanso apyskaitų apskaita;
Sunaudoto kuro apskaita;
Darbo užmokesčio apskaita.
 

UAB „Julijonas“ kviečia tapti partneriais ir siūlo naują paslaugų paketą.

 

 1. Sumažėjusios išlaidų buhalterinei apskaitai tvarkyti. UAB „Julijonas“ apskaitos tvarkymas priklauso nuo darbų apimties.
  Atlygis skaičiuojamas – 70 Lt. už kiekvieną darbuotoją bei  kitos informacijos apdorojimą.
 2. Vieną darbuotoją turintį bendrovė mokės 140 Lt. be PVM. Du darbuotojus turintį įmonė 260 Lt.be PVM.
 3. Dviem mėnesiams  per metus priklausomai nuo Kliento pageidavimo mokėtina suma mažinama 50 procentų.
 4. Per ataskaitinį laikotarpį Klientas  sutaupo iki 20 procentų mokėjimų.Tai labai svarbu pajamoms sumažėjus dėl sezono arba kitų priežasčių.
 5. Nuo 10% iki 30% mažėja ryšių išlaidos. Jei per mėnesį sąskaita už telefono ryšį 3 – 4 darbuotojų įmonėje sudaro 200Lt, sumažinus ją 20% Partneris sutaupo 40Lt per mėnesį – 480Lt per metus.
 6. Prie šių paslaugų pridėsime kitus pasiūlymus, susijusius su einamosios veiklos išlaidų sumažinimu. Jų kiekis kiekvienu atveju derinamas atskirai.

Galimi pasiūlymai, suteikiantys įmonei papildomą naudą:

 • nemokama reklama,

 • nemokamai saugomi dokumentai,

 • galimybė pasinaudoti pardavimo vadybininko paslaugomis (iki 3 dienų per mėnesį).

 

   Jus mokėsite tik už atliktus darbus.