Paslaugos

BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Vedame įmonių apskaitą nuo A iki Z;

Padedame įkurti įmonę;

Paruošiame dokumentaciją;

Sutvarkome apleistą buhalteriją;

Konsultuojame mokesčių ir apskaitos organizavimo klausimais;

Konsultuojame įmonės steigimo klausimais;

Ruošiame įmonės dokumentus.

GARANTUOJAME:

Žemas kainas;

Profesionalumą ir kokybę;

Nepertraukiamą darbą.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMAS VADOVUI:

pelno (nuostolio) ataskaitą;

pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;

balansas;

kapitalo pokyčių ataskaita;

pinigų srautų ataskaita;

metinės finansinės ataskaitos.

APLEISTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SUTVARKYMAS:

sutvarkome apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų;

pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius;

Jums pageidaujant, atstovausime ir patikrinimų metų.

INVENTORIZACIJOS ATLIKIMAS:

skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;

skolų suderinimas su VMI ir SODRA.

Personalo apskaita;

Apskaitos politikos paruošimas;

Įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai;reikalingų žurnalų pildymai.

Darbo sutarčių surašymas.

KONSULTACIJOS:

Konsultacijos mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais;

konsultacijos specifiniais mokesčių klausimais.

PASLAUGOS GYVENTOJAMS:

Užpildome metinę pajamų mokesčio deklaraciją;

užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;

Užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.

PRADEEDANČIŲJŲ VERSLININKŲ KONSULTAVIMAS:

Padedame pradedantiesiems verslininkams. Suteikia informaciją. Padeda įkurti įmonę.

ĮMONIŲ STEIGIMAS

Padedame įregistruoti įmone per trumpą laiką.

SUTEIKIAME:

  • Juridinį įmonės registracijos adresą
  • Įmonės adresą korespondencijai
  • Pašto priėmimą/informavimą el. žinute/persiuntimą
  • Faksų priėmimą /persiuntimą
  • Atsiliepimą į skambučius Jūsų įmonės vardu
  • Visokeriopą kitą pagalbą