Beviltiškos skolos buhalterijoje 3 dalis

Buhalterinė apskaitą. Beviltiškos skolos

Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas                                Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius

 

    Kai skolos dydis nuo 300 iki 3000 EUR per vienerius metus, remdamasis įsakymo 25 str. pakankamai įrodyti savo pastangas skolą grąžinti. Pastangos įrodinėtinos  pateikiant pranešimus apie buveinės patikrinimas, skambučius, susirašinėjimai, aktai ir panašūs veiksmai. Tokių skolų įrodimas nėra susijęs su papildomomis išlaidomis (skambučiai ir pašto išlaidos  yra nedideli).

   Kai buhalterinėje apskaitoje ūkio subjekto skola pasiekia 3000-30000 EUR, tai skolos pripažinimo procedūra pasikeičia ir tampa paprastesnė.

    Buhalterinėje apskaitoje Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ leido pripažinti skolos beviltiškomis be teismo sprendimo, tuo taupydami pinigus  bei laiką taikant šio įsakymo p. 15,2 kuris nusako, kad ūkio subjektui turint antstolio surašytą aktą  pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentus, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais. Skola gali būti pripažinta beviltiška.

Reikėtu pabrėžti, kad PVM nėra ūkio subjekto pajamos arba sąnaudos, tačiau nagrinėjamas įsakymas priskiria PVM prie sąnaudų, šio pagrindų gali būti patikslintas pelno mokestis.