Beviltiškos skolos buhalterijoje. 2 dalis

Mes tvarkome apskaitą, o reklamuojame nemokamai

Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas                                Mokesčių advokatas S. Bogdanovičius

    Bendra tokių sąnaudų suma buhalterijos apskaitoje prasideda nuo 110 iki 130 Euro, nepriklausomai nuo išieškojimo rezultato. Minėtos sumos yra realios mokėtinos sumos, kurias reikia sumokėti tik pateikiant dokumentus prieš veiksmų atlikimą. Paminėtų sumų didžiai nemažeja ir pateikiant dokumentus su tikslų įrodymų skolos beviltiškumų.

      Prieš pradedant nagrinėti šį įsakymą, reikėtu priminti, kad  Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d.  įsakymo Nr. 40 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1K-188 redakcija) patvirtintos Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklės“ buvo pakeistos .

    Nuo 2015 01 01 d.  pradėjo galioti taisyklių 15,25,29 dal. 1 pastr. pakeitimai. Buhalterinės apskaitos UAB Julijonas mokesčių advokato S. Bogdanovičiaus nuomonė, pakeitimai sušvelnina reikalavimus pripažistant buhalterinėje apskaitoje pripažinimą.

      Galiojanti taisyklių redakcija, beviltiškų skolų pripažinimas ir jų priskaitytas priklauso nuo skolos didžio bei jos terminų. Respublikos Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d.  įsakymas Nr. 40 numato trys beviltiškų skolų pakopas:

  • iki 300 Euro,
  • nuo 300 iki 3000 Euro,
  • nuo 3000 iki 30000 Euro ir didesnė skola.

      Nuo kiekvienos pakopos dydžio priklauso  jos pripažinimo būdas.

     Kai skolos didis neviršija 300 Euro beviltiškos skolos buhalterija gali nurašyti remdamasi vidiniais dokumentais, ūkio subjekto įgalioto asmens įsakimo, kurio pagrindu mažinamas pelnas. Svarbiausias reikalavimas nurašyme, turi būti atliktas pasibaigus metams.