Baigiamosios nuostatos

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 201. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų įrašymą nuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

202. AVMI ir VMI prie FM valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Deklaracijų duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais.