Atvirkštinio PVM piniginių srautų dinamika.

Atvirkštinio PVM piniginių srautų dinamika

   Pradėjus taikyti atvirkštinio PVM mechanizmą gerinamas biudžeto surinkimas pasikeičia atsakomybės šalys. Įsigaliojus naujai procedūrai (atvirkštinis PVM) pasikeičia pinigų srautai.

Nagrinėjant atvirkštinį PVM galima pastebėti pagrindinius šiuos procedūros bruožus:

  1. Procedūros skirtos statybos paslaugoms (statybos paslaugos visi darbai atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatu ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo). Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybose techniniuose dokumentuose).
  2. Šios operacijos yra brangios.
  3. Iš nagrinėtų statybos objektų 60 – 70 % sąmatos vertės yra paslaugos (darbuotojų darbas ir su juo susijusios apmokamos paslaugos, kitaip tariant pridėtinė apmokestinama verte), 30- 40 % medžiagos (pirktos medžiagos jau buvo apmokestintos)
  4. Pagrindinė dauguma kuriamų (statomų) objektų finansuojamos iš skolintų lėšų), pagal analogija su būtų pirkimų kreditavimu galima daryti prielaida, kad statomu objektų statyba kredituojama 70 – 80 % skolintomis lėšomis.
  5. Pastatyto objekto (daugiabučio) savikaina sudaro nuo 40 iki 60 % nuo vidutinės buto pardavimo kainos.

Nagrinėjant pinigų srautus galima sumodeliuoti ir palyginti tokią finansinę situaciją iki atvirkštinio PVM įsigaliojimo ir po jo įsigaliojimo.

Pastatyto objektų reali savikaina (sumokėtų EUR suma) bus apie 3 % didesnė už analoginio objekto nepritaikius atvirkštinį PVM. Šis skirtumas atsiranda dėl to, kad 30 – 40 % pirktos medžiagos jau buvo apmokestintos ir įkelta į PVM ataskaita bei sumokėta prekių pardavėjo.

Natūrine išraiška reiškia, kad iš 100 pastatytų to paties dydžio būtų su nuliniu pelnu, iš jų 3 būtai bus nemokami. Tada jau galima apskaičiuoti pelną.