Buhalterinė apskaita ir Pridėtinės vertės mokestis (tęsinys)

 Buhalterinė apskaita                                                                             UAB Julijonas        

 Buhalterinė apskaita ir Pridėtinės vertės mokestis (tęsinys)

Buhalterinės paslaugos                                  Mokesčių advokatas S.Bogdanovičius

UAB Julijonas        

Buhalterinė paslaugos       

  Reiktų pridėti, kad PVM įstatymas nevartoja sąvokų  kontroliuojantys asmenys ir taip nesusiaurina PVM mokesčių mokėtojų sąrašą. Kontroliuojantys asmenys sujungti į bendrą grupę, susiję asmenys ir skiria šiems asmenys padidintą dėmesį.

   Buhalterinė apskaita   

      Teisingiau suprasti PVM įstatymą padeda apibrėžimas, kad PVM yra vartojimo mokestis – jį sumoka galutinis vartotojas. Be to tiesiogiai veikia prekes / paslaugos kainą, tačiau pridėtinės vertės mokestis buhalterinėje apskaitoje nelaikomas pardavėjo pajamomis. Šį faktą patvirtina jo išskiriamas iš bendros kainos, išskirta PVM pinigų suma, privalomai išskaičiuoti ir pervesti į valstybės biudžetą.

Buhalterinė paslaugos   apskaita     

      Ši situacija primena darbo užmokesčio gyventojų pajamų mokestį, kai ūkio subjektas privalo išskaičiuoti iš darbo užmokesčio  ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, tačiau sankcijos uždedamos ūkio subjektui.