Finansinių ir mokestinių nusižengimų aprašai

Finansinių ir mokestinių nusižengimų aprašai

   Galimą panagrinėti keletą variantų, kaip pavyzdį. Galimybė visiškai ar iš dalies nustatyti (nenustatyti) atsiranda:

  1. Suklastojus, sunaikinus, kitaip praradus dokumentus. Dokumentų suklastojimas gali būti kito dokumentų kūrimas, dokumentų turinio korekcija, arba neatliktos ūkinės operacijos įforminimas. Tai yra sąmoningi veiksmai, turint tikslą iškreipti informaciją. Įrodyti faktą- negalimumas nustatyti tikrąjį padėtį galima atlikdami priešpriešinį patikrinimą, kai įmonė vykdo veiklą, arba nustačius dalyvavimą fiktyvios įmonės veikloje. Fiktyvios įmonės dalyvavimas pasireiškia perkant-parduodant prekes (paslaugas) neketinant sukurti rezultatą bei apsunkinimas pamatyti tikrą rezultatą.Tokios įmonės neturi turto, netvarko arba apgaulingai tvarko apskaitą, vadovauja dažnai asocialūs asmenys. Už tokius veiksmus neretai sumokama. Visais atvejais informacija gaunama apklausomis, VMI patikrinimais, bei be abeju specialistų išvadomis bei ekspertizių aktais. Iš viso išdėstyto galima padaryti išvadą, kas yra įmanomumas visiškai ar išdalies.
  2. Buhalterinės apskaitos įstatymas vienareikšmiai nusako, kokių dokumentų pagrindų fiksuojami ūkinių operacijų rezultatai. Tai yra sutartys, pirkimo pardavimo sąskaitos, aktai, įsakymai, pranešimai valstybinėms institucijoms. Išvardintų dokumentų nebuvimas, jų iškreipimas, naujų dokumentų kūrimas, neteisingas fiksavimas apskaitos registruose apsunkina arba pašalina galimybę nustatyti veiklą, jos rezultatus ir pan. Dėl šios priežasties darydami dokumentų paėmimą, arba išimant buhalterinius dokumentus atsakingi asmenys pasirašytinai informuoja, kad pateikti visi reikalaujami dokumentai ir kitų dokumentų atsakingi asmenys neturi. BK 222,223 str. skiriasi nuo APTK 173(1) tuo, kad APTK nenumato atsakomybės, kai neįmanoma pasiekti BK 222,223 str. nustatytus tikslus. Geriausias įrodymas yra nuobaudą už neteisingą mokesčių deklaravimą.