Derybų galimybė mokestiniam ginče 2 dalis

Derybų galimybė mokestiniam ginče 2 dalis

   Pavyzdį galima pamatyti panagrinėjus pelno mokesčių įstatymo 22 str. reklamos ir reprezentacijos sąnaudos.

   PMĮ 22 str. skelbia reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialams pirkėjams, išskyrus kontroliuojamus vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius.

  Reklamos sąvoka arti reprezentacijos sąvokai. PMĮ 22 str.

  Komentaras:

  Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamus vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.

  Reprezentacinės sąnaudos – vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.

   Reklamos sąnaudos skiriasi nuo reprezentacinių sąnaudų tuo, kad pagrindas yra jų viešumo dydyje.
Reprezentacija skirta naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenims (dalyvių skaičius ribotas), tuomet, kai reklama yra informacijai susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams (dalyvių skaičių ribotas). Todėl atsižvelgiant į aplinkybes derybos metų galima pripažinti 75 proc. reklamos sąnaudų pritaikant sąvoka reprezentaciją.

Buhalterinė apskaita tvarkanti UAB Julijonas advokatas S. Bogdanovičius 865229444

Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

Buhalterinė apskaita ir paslaugos

 Derybų galimybė mokestiniam ginče 1 dalis

    Mokesčių administravimo įstatymo 10 str. turi bendrą nuoroda dėl turinio viršenybės prieš forma. To paties įstatymo 12 str. 2 dalis skelbia, kad kompetentingų institucijų (mokesčių administratoriaus) raštai, komentarai, paaiškinimai neturi teisės akto galios. Kitaip tariant minėti dokumentai suteikia situacijos nagrinėjimo kryptys buhalterinėje apskaitoje, kuri gali būti ir teisinga ir klaidinga. Minėti dokumentai gali sąlygoti mokesčių mokėtojo ir mokesčio administratoriaus skirtingą mokesčių įstatymų supratimą ir jų pa sekoje mokestinius ginčus.

   Ginčų galimybės įstatyme numatyta, kad mokesčių administravimo įstatymas turi atskirą mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką: mokesčių administratorius, mokestinių ginčų komisija ir teismas.

   Teisminė praktika rodo, kad teismai sprendžia tik mokesčio neteisingo apskaičiavimo ar nesumokėjimo faktą, tai yra pažeidimas buvo ar nebuvo.

   Ikiteisminė mokestinio ginčo procedūra suteikia galimybę derinti savo pozicija ikiteisminio nagrinėjimo procedūros metu.

   Galimybė derybos metu derinti pozicija įtvirtinta MAI 71 straipsnyje, kuris taikintinas, kai šalys neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Dažniau MAI 71 str. taikomas nagrinėjant sudėtingas situacijas buhalterinėje apskaitoje.

   Verta atkreipti dėmesį, kad patikrinimo akte konstatuojamas įvykio buvimas arba nebuvimas. Mokesčių administratorius konstatuoja pažeidimą, dažnai vadovaudamasis MAI 10 str. turinio viršenybe prieš formą, o mokesčių mokėtojas privalo įrodyti, kad mokesčiu administratoriaus sprendimas buvo iš viso ar iš dalies neteisingas. Pavyzdžiui atlikus patikrinimą ir nepripažinus reklamos paslaugas sąnaudomis papildomai priskaičiuojamas PVM ir pelno mokestis. Mokesčių administratoriui nepripažinus reklamos sutarties, neprivalo ieškoti kitų papildomai priskaičiuotų mokesčių ir delspinigių neutralizavimo variantų. Tačiau derybos metų mokesčių mokėtojas tokias galimybes surasti gali.

 

Straipsnio ištraukos:

Straipsnio ištraukos:

2015-03 Beviltiškos skolos buhalterijoje

JULIJONAS_apskaita

2015-04-16 Susiję asmenys buhalterinėje apskaitoje

2015-04-17 Pridėtinės vertės mokestis ir susiję asmenys buhalterinėje apskaitoje

2015-04-20 Buhalterinė apskaita ir Pridėtinės vertės mokestis (tęsinys)

2015-04-29 Buhalterinė apskaita ir gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo bei reguliavimo būdai

2015-05-03 Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo bei reguliavimo būdai buhalterinėje apskaitoje 

2015-05-06 GPM apskaičiavimas buhalterinėje apskaitoje

2015-11 Busto nuoma su išpirkimu

 MOKESČIŲ ADVOKATO IŠTRAUKOS:

2015-01-21 Naujas straipsnis apie Palikimą ir busto kreditą.
2015-01-28 Specialisto ir eksperto vaidmuo mokesčių ir finansų bylose
2015-02-02 Apgaulingas ir aplaidus apskaitos tvarkymas
2015-02-06 Finansinių ir mokestinių nusižengimų aprašai
2015-02-09 BK 189-1 str. Nepagrįstas praturtėjimas
2015-02-18 Civilinis ieškinys finansinėse bylose BK 222,223, 189-1 str.
Mokesčių advokatas, buhalterija, apskaita, lūžio taškas, kainos, buhalterijos paslaugas, buhalterinės paslaugos, paslaugos, Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas.
GPM308 Formos, Gyventojo pajamų deklaravimas 2014 metais, deklaravimas.